Dziś mamy: wtorek, 17-07-2018,
a do końca roku pozostało:
168 dni,

AKTY PRAWNE

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. (art. 1 uoksie)

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu. (art. 3 uoksie)

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997r.
o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U.1997.133.882

Zmiany:
Dz.U.1999.110.1255
Dz.U.2000.48.554 Obowiązuje od 1 lipca 2000 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 6 lit. b), pkt 7 i pkt 61 w zakresie art. 5052 Kodeksu Postępowania Cywilnego, które obowiązują od 1 października 2000 r.
Dz.U.2001.98.1069 Obowiązuje od 27 września 2001 r.
Dz.U.2001.98.1070 Obowiązuje od 1 października 2001 r.
Dz.U.2001.130.1452 Obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.
Dz.U.2003.41.361 Obowiązuje od dnia 10 marca 2003 r.
Dz.U.2007.112.769 Obowiązuje od dnia 28 grudnia 2007 r.