Dziś mamy: sobotę, 20-07-2024,
a do końca roku pozostało:
165 dni,

AKTY PRAWNE

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. (art. 1 uoksie)

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu. (art. 3 uoksie)

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997r.
o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U.1997.133.882

Zmiany:
Dz.U.1999.110.1255
Dz.U.2000.48.554 Obowiązuje od 1 lipca 2000 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 6 lit. b), pkt 7 i pkt 61 w zakresie art. 5052 Kodeksu Postępowania Cywilnego, które obowiązują od 1 października 2000 r.
Dz.U.2001.98.1069 Obowiązuje od 27 września 2001 r.
Dz.U.2001.98.1070 Obowiązuje od 1 października 2001 r.
Dz.U.2001.130.1452 Obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.
Dz.U.2003.41.361 Obowiązuje od dnia 10 marca 2003 r.
Dz.U.2007.112.769 Obowiązuje od dnia 28 grudnia 2007 r.

Dz.U. 2018 poz. 771 USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000771/T/D20180771L.pdf

Dz. U. 2018 poz. 770 U S T AWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000770/U/D20180770Lj.pdf